Man har länge varit medveten om att det är ljuset som styr människans livsrytm. Många skandinaver upplever att de såväl sover som äter mer under de mörka vintermånaderna och har snabba svängningar i humöret. Medicinska experter menar att detta beror på frånvaron av ljus under vintern, det vill säga att otillräckliga doser av ljus påverkar människor negativt. Pålitlig forskning pekar på att regelbunden exponering av dagsljus i form av ljusterapi förbättrar livskvaliteten och gör människan aktivare.

Ljusterapi kickstartar dagen

Självfallet kan man inte påverka årstiderna, men däremot kan man utnyttja ljusterapins effekter under vintern. Särskilt de som har svårt med att hinna vara utomhus under de ljusterapikortare dagarna gynnas av att tillföra kroppen ljus med ljusterapi. Faktum är att ljusterapi anses vara ett av de säkraste och effektivaste sätten att förebygga vintertrötthet och depression. Tack vare den tekniska utvecklingen behöver man inte ens besöka ett friskotek, utan man kan köpa hem en ljusterapilampa som ger samma resultat.

Gryningslampan är ett passande alternativ för den som vill få ut det mesta av ljusterapi hemma. Tekniken bakom uppfinningen gör att ljuset långsamt ökar i styrka, vilket imiterar en naturlig soluppgång. Flera forskningsstudier bevisar att människor med årstidsrelaterade problem kan slippa besvären med den simulerade soluppgången. I takt med att ljuset gradvis ökar i styrka får kroppen nämligen signaler om att påbörja uppvakningsprocessen trots att man sover. Hjärnan luras, då den tror att dagen gryr och börjar automatiskt att bromsa produktionen av sömnhormonet melatonin.

På kvällen kan man använda gryningslampan på ett omvänt vis. Då somnar man helt enkelt till en solnedgång som gör att kroppen förbereder sig på att somna in. Sömnen blir på så sätt betydligt mer vitaliserad och regelbunden.

Besöker man ett friskotek eller en psykiatrisk klinik för att få ljusterapi får man sitta i ett rum som är helt inrett i vitt. Här sitter man i vanliga fall två timmar varje dag för att behandla sin årstidsbundna depression. I ljusrummet använder man lysrör som är framtagna för att likna det naturliga solljuset, bortsett från att det saknar UV-strålning.