Friskoteket och hälsoinspiratör

Runt om i Norden finns flertalet friskotek som drivs av etablerade hälsoinspiratörer. Den gemensamma nämnaren för en hälsoinspiratör är att de aktivt arbetar med hälsofrämjande metoder och utveckling av såväl mentala som fysiska aspekter i vardagen. En hälsoinspiratör har som målsättning att inspirera individer till ett bättre liv genom att erbjuda värdefulla verktyg under processen. Vanligtvis sker detta genom föreläsningar, individuella konsultationer eller i samråd med företag.

En hälsoinspiratör stödjer hälsa på arbetsplatsen

I Sverige blir det alltmer populärt bland företag och organisationer att anlita en hälsoinspiratörprofessionell hälsoinspiratör från ett lokalt friskotek. Detta har visat sig vara ett ypperligt stöd för såväl de anställda som cheferna gällande ett hållbart hälsoarbete. På en arbetsplats arbetar en hälsoinspiratör genom att fungera som ett bollplank beträffande välgörande åtgärder. Samtidigt ökar de aktivt kunskapen om exempelvis välbefinnande i det unika företaget genom hälsofrämjande aktiviteter och grundläggande information. Företag som har utnyttjat dessa tjänster har gjort framgångsrika satsningar inom friskvård, vilket i sin tur har resulterat i bättre trivsel och hälsa på arbetsplatsen.

En hälsoinspiratör har gått en särskild utbildning som gör att de besitter kompetens i att förmedla kunskap gällande hälsa och hur man i praktiken skapar en hälsosam omgivning. Med dessa verktyg i bakfickan arbetar de som externa föreläsare eller internt inom en organisation. De som arbetar internt finns ständigt närvarande bland arbetstagarna och kan således skapa sig en detaljerad bild över hur organisationen mår innan personlig rådgivning ges. Externa föreläsare håller däremot bland annat skräddarsydda workshops, inspirerande föreläsningar och individuella träffar.

Genom att besöka ett friskotek där hälsoinspiratörer ofta är stationerade kan man ta del av olika omfattande tjänster. Förutom att erbjuda inspiration till ett liv med välbefinnande arbetar ofta massörer med olika expertis under samma tak. Beroende på friskotekets verksamhetsbild kan det exempelvis finnas tjänster såsom klassisk massage, gravidmassage, företagsmassage och laserbehandling till förfogande.