Friskvårdens grunder är att få människan att må bättre och förebygga sjukdomar. Vanligtvis förekommer termen på arbetsplatser i form av att arbetsgivaren ger ekonomiska avdrag på massage, kostråd och motion för de anställda. Allt fler företag runt om i Sverige har till och med byggt egna träningslokaler för att aktivt stödja friskvård. Vanligare blir det också att erbjuda kostnadsfri rökavvänjning och tillgång till färsk frukt i syfte att öka arbetstagares välbefinnande.

Effektiv friskvård på arbetsplatsen

För arbetsgivare är friskvård ett effektivt sätt att minska sjukskrivningar. Genom att satsa på friskvård har det visat sig att allt fler anställda orkar mer och upplever ett välbefinnande på arbetsplatsen. Dessutom visar de nyaste studierna att regelbunden fysisk träning ökar produktiviteten markant. Ett bra tips för företagare som vill värna om de anställdas hälsa är att ordna friskvårdstävlingar. Det populäraste alternativet är årligen återkommande stegtävlingar, där man med hjälp av stegräknare tävlar mot varandra. Satsningen är varken dyr eller svår att genomföra, samtidigt som det är enkelt att delta och påverkar arbetsplatsen positivt.friskvård

På många arbetsplatser riskerar arbetstagarna belastningsskador till följd av stillasittande arbete. Därför lönar det sig att satsa på friskvård i form av information om ergonomi. Genom att anlita en expert kan man effektivt utföra individuella genomgångar där platsen för arbetet anpassas efter den unika personen. Många gånger kan mindre justeringar av bland annat dator, stol och bord göra stora skillnader. Under konsultationen får man även tips på nyttiga pausövningar som bidrar till bättre hållning och mindre stela muskler.

Om företaget betalar för hälsofrämjande aktiviteter måste man ta reda på vilka specifika aktiviteter som innefattar friskvård enligt Skatteverket. Eftersom arbetsgivaren inte behöver betala skatt på detta beviljas inte reduktionen om aktiviteten inte finns med på listan. Dock är det upp till arbetsgivaren hur stort beloppet ska vara med tanke på att det inte finns någon fast summa angiven. För att ge exempel på de träningsformer som klassas som friskvård tåls gymnastik, massage, simning och akupunktur att nämnas.