Det omtalade BOT avdraget är kortfattat en skattereduktion för så kallade pålitliga behandlingar som tillsammans med ”vanlig” sjukvård främjar hälsan. BOT avdraget kan liknas vid det ROT-avdrag som man kan få vid renovering av hus. Den grundläggande tanken bakom avdraget är att samhället stödjer individer att satsa på sin hälsa, vilket i det långa loppet gynnar båda parterna. Tvisten om vad som räknas som tillförlitliga behandlingar har dock gått het under de senaste åren. För att nämna exempel står det i lagen att avdraget kan beviljas för samtalsterapi, kostrådgivning och fysisk träning, men vad som räknas falla inom dessa kategorier är aningen oklart.

botI och med att den ekonomiska situationen såväl nationellt som internationellt är osäker är det många som anser att BOT avdraget borde slopas. Fördelarna för avdraget är väldigt stora, eftersom det exempelvis resulterar i färre långtidssjukskrivningar, bättre preventiv hälsovård och klart mindre belastning på sjukvården. Forskning visar att BOT avdraget på lång sikt lönar sig för skattebetalarna med tanke på de lägre sjukvårds- och hälsokostnaderna samt de högre skatteintäkterna från arbetsföra individer.

BOT avdrag borde även gälla vid psykisk ohälsa

Något som särskilt har lyfts fram gällande BOT avdraget är det faktum att det inte beviljas om man tjänar under 24 000 kronor i månaden före skatt. Detta innebär till exempel att låginkomsttagare som skulle vara i behov av vård inte har möjlighet till skattereduktionen. Individer med psykisk ohälsa undviker därför att söka vård alltför länge på grund av ekonomiska anledningar. Tyvärr leder detta till längre sjukskrivningar och svårare depressioner som drabbar den sjukes produktivitet. Allt för att många anser att samtalsterapi är en för dyr åtgärd, då det inte beskattas som vård, utan som en tjänst. Genom att ändra på BOT-avdragets struktur förutspås att en tredjedel av de som är sjukskrivna för psykisk ohälsa skulle få tillgång till vård som innefattar samtalsterapi.