Ayurveda betyder ordagrant ”kunskap om livet” och är ett medicinskt hälsosystem med en 6000-årig historia. Från början var fenomenet en indisk tradition, men för ungefär 3500 år sedan började den skrivas ner och har sedan dess använts på en global nivå. I dagsläget är Ayurveda godkänt som medicinsk behandling i Indien, där det kombineras med västerländsk medicin.

För att kortfattat definiera Ayurveda är det en metod som hjälper människan att hitta sin ursprungliga balans, samt hur denne ska kontrollera sitt liv. Genom Ayurveda befrias man från sjukdomar och vårdar den mentala hälsan.

Holistisk vård med Ayurveda

De som utövar Ayurveda menar att alla har en kunskap om livet inom sig, men som resultat av yttre faktorer tappar den enskilda individen kontakten med sin inre intelligens. Grundmålet för behandlingarna är således att förebygga obalanser, bota sjukdomar och utveckla en strävan mot optimal hälsa. Den centralaste grundstenen inom vetenskapen är att varje människa är unik och besitter en individuell konstitution. När man kan identifiera denna typ skapas en förståelse för obalanserna och därmed även möjlighet att förebygga dessa.

Kroppskonstitutionerna grundar sig i Ayurveda på kombinationer av de fem elementen som tillsammansayurveda utgör universum, nämligen jord, vatten, eld, eter och luft. Kombinationen av de energier som är på plats när människan föds avgör därför den egna konstitutionen. De tre bastyperna är Kapha, Pitta och Vata. För att nämna exempel föds man som en Vata-typ när eter och luft kombineras, medan man blir en Pitta när vatten och eld kombineras. Bastyperna har varierande behov och när dessa tillmötesgås garanteras ett lugnt sinne, god hälsa och balans i kroppen.

För att bli medveten om vilken konstitution som man har kan man konsultera en hälsokonsult eller ayurvedisk läkare som kan fastställa kroppstypen baserat på diverse diagnosmetoder. Hälsoproblemen gås därefter igenom och man får personliga kost- och motionsråd, livsstilsråd och rekommendationer om passande örter eller behandlingar. Den allra viktigaste medicinen inom denna läkekonst är kosten, som baseras på naturens egna apotek och färska råvaror.